Obróbka mechaniczna

Oferujemy obróbkę mechaniczną detali mało i wielkogabarytowych wykonywaną przy użyciu maszyn tradycyjnych, jak i sterowanych numerycznie.

Oferujemy obróbkę:

 • Części typu wał do długości 18000mm oraz średnicy 2000mm
 • Korpusów oraz konstrukcji spawanych o wadze do 50 ton
 • Elementów złącznych oraz komponentów hydrauliki siłowej.

Specjalizujemy się w obróbce mechanicznej:

 • wałów okrętowych – napędowych, pośrednich
 • trzonów steru
 • wsporników wału
 • obudów łożyska
 • obudów przekładni
 • piast śruby
 • bloków hydraulicznych
 • śrub, nakrętek, kołków, podkładek, wkrętów i pierścieni

Usługi wykonujemy na materiale własnym, jak i powierzonym.