Odlewy

Oferujemy dostawy szerokiego asortymentu odlewów, zarówno w zakresie materiałów, jak i pod względem wymiarów, wag i możliwości zastosowania oraz metod ich formowania. Współpracujemy z grupą odlewni wyspecjalizowanych w produkcji odlewów dla wybranych dziedzin gospodarki.

Nasza  oferta obejmuje dostawy odlewów wstępnie i kompletnie obrobionych.
W zależnosci od wymagań Klienta odlewy są poddawane badaniom (skład chemiczny, własności wytrzymałościowe, badania nieniszczące).
Oferta obejmuje wykonanie modeli.